نمایش اسلایدبار
نمایش 9 24 36

اسنک برانچی ویژه چی توز

4,000 تومان 3,230 تومان

اسنک طلایی بزرک چی توز

6,000 تومان 4,827 تومان

اسنک طلایی پذیرایی چی توز

10,000 تومان 8,350 تومان

اسنک طلایی ویژه چی توز

4,000 تومان 3,144 تومان

اسنک موتوری بزرگ چی توز

4,000 تومان 3,230 تومان

اسنک موتوری پذیرایی چی توز

10,000 تومان 8,350 تومان

چی پلت پاچین سرکه متوسط چی توز

2,000 تومان 1,613 تومان

چی پلت پاچین سرکه ویژه چی توز

4,000 تومان 3,230 تومان

چی پلت پاچین کچاپ متوسط چی توز

2,000 تومان 1,613 تومان

چی پلت پاچین کچاپ ویژه چی توز

3,000 تومان 2,160 تومان

چی فلکس بالشتی شکلاتی بزرگ چی توز

3,000 تومان 2,500 تومان

چی فلکس بالشتی شکلاتی خانواده چی توز

5,000 تومان 4,167 تومان

چیپس پیاز و جعفری متوسط چی توز

5,000 تومان 4,136 تومان

چیپس ساده متوسط چی توز

5,000 تومان 4,136 تومان

چیپس سرکه متوسط چی توز

5,000 تومان 4,136 تومان