روش پرداخت به صورت انلاین{درون برنامه} و در محل و حضوری